Konopí – legalizovat nebo léčit jen bohaté?

Všichni, kteří mluví o tom, že by se mělo legalizovat konopí pro léčbu a přitom zakazovat rekreační užívání konopí, jsou naprosto mimo mísu a nevědí, která bije. Konopí pro léčbu je už dva roky legalizované, ale využívá to jen asi desítka pacientů, protože ceny léčebného konopí jsou naprosto nedostupné pro nemocné lidi (cca 300 Kč/den při většině nemocí). Situace se nijak výrazně nezlepší, ani až do lékáren dorazí konopí pěstované v ČR zhruba za poloviční cenu – invalidní důchodce ani na to nemá. Ostatně i při léčbě rakoviny, která vyžaduje brát po dobu několika měsíců výtažek z cca 10 gramů konopí denně, by byla cena přesahující 1000 Kč za den příliš mnoho peněz. Přitom se konopí dá vypěstovat téměř zdarma na zahrádce nebo na balkóně. Ale to se nesmí, za to se může jít do vězení. A přesto mnoho nemocných lidí ve své nemoci ještě riskuje, že budou stíhaní policií a souzení. Zbytečně to zatěžuje nejenom karmu těch, kteří tyto konopné zločince pronásledují, ale i soudy, státní zastupitelství a další státní orgány činné v této perzekuci nemocných lidí. O tom, jak se na to dívá veřejnost, ani nemluvě – tím si stát opravdu žádné sympatie nezíská, protože opravdových zločinců je mnoho a policie je nestíhá chytat, zatímco se věnuje pohodlnému buzerování invalidů – ti jí nikam neutečou ani zbraň na ně nevytáhnou.

marijuanaelderly

Jsem i proti proplácení léčby konopím zdravotním pojištěním, protože při praktikovaných zlodějských cenách za léčebné konopí by to byl prachsprostý tunel a dopláceli by na to ostatní pojištěnci.Další problém je složení konopí prodávaného v lékárnách – pro většinu diagnóz schválených pro léčbu konopím je naprosto nevhodné, obsahuje příliš málo kanabidiolu. Pacienti tam koupí konopí, které je se svými 19 % THC a 1 % CBD vhodné především pro huliče. Přitom semena vhodného konopí s příznivějšími poměry kanabinoidů jsou volně dostupná v obchodech a dost pacientů se s těmito CBD odrůdami již léčí. Přechod na státní 19% skunk by jejich léčbě opravdu neprospěl. Přitom holandský Bedrocan, jehož řízky použili pro pěstování, má na výběr jiné odrůdy vhodnější pro léčbu, ale bez výrazného psychoaktivního účinku. Proč tedy ministerstvo zdravotnictví vybralo pro pěstování u nás ten vysoce omamný skunk, toť otázka?

Podle mne je řešení v úplné legalizaci konopí a jeho regulaci podobně jako u alkoholu. Ale ta se dá čekat jen tehdy, až se na tom dohodne OSN a zruší se dohody o omamných látkách nebo se z nich vyjme konopí. Do té doby je však možné zachovat se lidsky a vyjít vstříc nemocným lidem, kteří se chtějí léčit konopím, a povolit jim pěstovat si svůj lék sami, pokud to fyzicky zvládnou. Podobně se to nemocným lidem umožnilo např. v Kanadě a celé řadě jiných zemí, které jsou stejně jako ČR signatáři dohod OSN, takže z toho vidíte, že naši politici lžou jako když tiskne, pokud tvrdí, že to není možné. A to bez lékařského předpisu, protože čeští lékaři o konopí většinou vědí méně než hulič z ulice. Měla by stačit registrace, která by usnadnila práci policii v případě, že by registrovaný pěstitel začal se svými výpěstky kšeftovat. Mělo by to celou řadu dalších výhod jak pro pacienty tak pro výzkum, jak popisuji v mém návrhu níže.

 

Samoléčba konopím

Kanabidiol zesiluje protirakovinové účinky THC na rakovinové buňky v lidském mozku

Nejnovější zprávy z výzkumu léčebných účinků konopí potvrzují, že konopný výtažek z přírodního konopí (Fénixovy slzy) jde při léčbě rakoviny správným směrem. Uvidíme ještě, jestli se toto působení potvrdí i u dalších druhů rakovinových buněk. O synergii účinků kanabinoidů věděl už Prof. Jan Kabelík. O půl století později to dochází i ostatním vědcům ve světě, jaký to úspěch!

Podle výzkumu vedeného v California Pacific Medical Center Research Institute v San Francisku kanabidiol (CBD) zesiluje inhibiční (potlačující) účinek dronabinolu (THC) na množení a přežití rakovinových buněk v lidském mozku. Tyto dva přírodní kanabinoidy byly testované na dvou buněčných kulturách glioblastomů. Společným synergickým působením THC a CBD bránily množení buněk. Ošetřením glioblastomových buněk oběma látkami došlo k významným modulacím buněčného cyklu, indukci reaktivního kyslíku (volných radikálů) a k apoptóze (programované smrti buněk).

Došlo ke konkrétním změnám, které nebyly zjištěny u žádné z těchto látek individuálně, což znamená, že při použití kombinace látek se zaktivovaly jedinečné dráhy signální transdukce. Tyto výsledky podle vědců znamenají, že přidáním kanabidiolu k delta-9-THC by se zesílily účinky delta-9-THC při léčbě glioblastomů u pacientů s rakovinou.

(Zdroj: Marcu JP, Christian RT, Lau D, Zielinski AJ, Horowitz MP, Lee J, Pakdel A, Allison J, Limbad C, Moore DH, Yount GL, Desprez PY, McAllister SD. Cannabidiol enhances the inhibitory effects of Delta-9-tetrahydrocannabinol on human glioblastoma cell proliferation and survival. Mol Cancer Ther 2010;9(1):180-9.)

Článek o tomto výzkumu v angličtině Marijuana compounds may help fight brain cancer

Free marijuana in schools

1st of April, 2010, Our Region

In Czech:
http://www.facebook.com/note.php?note_id=412859967348

With the proposal for distribution of marijuana to all schools came forward the teachers themselves. The reason for their decision was the fact that in recent years rapidly increased bullying from children to teachers.

„I’m afraid to give lessons, pupils throw on me pens, snacks, and when I wanted them to write an essay, they were so rude to me, I preferred to run away from the class. Well, you know, but their parents are the sponsors of the school, and so we must be silent,“ told us the teacher, who declined to disclose her name.

„There is evidence that smoking marijuana has a relaxing effect, after a few drafts of grass our pupils are laughing and nicely tuned and greatly decrease their aggressiveness. Therefore, together with other colleagues we have agreed to provide them the drug ourselves in order to substantially eliminate the attacks on our teachers,“ said the director of another school.

In their biology classes students planted marijuana seedlings and soon they will enjoy their first harvest. „It is obvious that it was a step in the right direction. Children are eager to help teachers with the care of seedlings, each morning they struggle to be the first at the marijuana field and to measure how much the seedlings have grown overnight. They have even begun betting on the exact date of harvest,“ said the director moved to tears and went to check the school cannabis field while singing: „Yeah, only those who know about smoking will praise us, and anyway the best stuff is sold by the Moors…“

https://www.facebook.com/notes/bushka-bryndova/free-marijuana-in-schools/412866742348

Marihuana zdarma na školách

1. duben 2010 v 11:50

Náš region, 1.4.2010

English translation of the article:
http://www.facebook.com/note.php?created&&suggest&note_id=412866742348

S návrhem na distribuci marihuany do všech škol přišli sami učitelé. Důvodem pro jejich rozhodnutí byl fakt, že v posledních letech rapidně vzrostla šikana ze stran dětí ke kantorům.

„Bojím se chodit na hodiny, žáci po mě házejí propisky, svačiny, a když jsem jim jednou chtěla zadat písemnou práci, byli ke mně tak hrubí, že jsem raději utekla ze třídy. No to víte, ale jejich rodiče jsou sponzory školy, a tak musíme mlčet,“ prozradila nám učitelka, která si nepřála uveřejnit své jméno.

„Je prokázáno, že kouření marihuany má uvolňující účinky, žáci se již po pár tazích trávy více smějí, jsou příjemně naladění a jejich agresivita značně klesá. Proto jsme se s ostatními kolegy domluvili, že jim raději tuto drogu zajistíme, čímž výrazně eliminujeme ataky na naše kantory,“ řekl ředitel na další škole.

V rámci pěstitelských prací žáci zasadili rostlinky marihuany a již zanedlouho se mohou těšit na první sklizeň. „Je vidět, že to byl krok správným směrem. Děti s nadšením pomáhají učitelům s péčí o rostlinky, každé ráno se tlačí u dveří, aby byly u políčka první a přeměřily, o kolik rostlinky vyrostly, dokonce začaly uzavírat sázky na přesné datum sklizně,“ řekl dojatý ředitel a odešel na kontrolu políčka za prozpěvování písně: „Jak se zdá, nás ocení jen ten, kdo zná kouření, nejlepší koření prodává mouřenín …“

Zdroj: Newton Monitoring drogy

https://www.facebook.com/notes/bushka-bryndova/marihuana-zdarma-na-%C5%A1kol%C3%A1ch/412859967348

Léčba konopím – Respekt

18442_107069742642319_2549229_n

26. duben 2010 v 12:28

Respekt, Petr Třešňák, 26.4.2010, zdroj: Newton Drogy – Media monitoring.

Už pár let se všude mluví o tom, že marihuana má kromě omamných schopností také řadu léčebných účinků.

Je tady ale jeden nelehký rébus: jak dostat ostře sledované konopí bezpečně k pacientům, kteří ho nutně potřebují.

„Lupénka, roztroušená skleróza, cukrovka, astma, onkologické bolesti, nechutenství, hojící se rány,“ zasypává Dušan Dvořák posluchače zaplněné učebny na pražském Žižkově dlouhým seznamem diagnóz. Příjemný opálený čtyřicátník vysvětluje, že na všechny tyto choroby pomáhá rostlina, se kterou on sám v posledních letech spojil nejen svůj profesní život, ale kvůli níž dokonce riskuje osobní svobodu. „Věřím, že bychom položili na lopatky i prasečí chřipku,“ dodává přesvědčeně Dvořák a zhruba třicítka posluchačů mu bez námitek visí na rtech.

Jsme na semináři Konopné akademie, kde se zájemci dozvídají nejen teoretický základ o léčebných účincích a využití marihuany, ale osvojí si i základy pěstování a zkušený chemik je naučí, jak z rostliny extrahovat léčivé přípravky. Už dnes na trhu najdeme spoustu mastí a olejů, které obsahují konopí, jenže s nulovým obsahem omamné látky (THC). Dnešní návštěvníci ovšem dorazili na Žižkov právě kvůli této složce – jen „pravá“ marihuana, jejíž pěstování ve větším množství je (stejně jako distribuce) zakázáno, totiž podle moderních výzkumů dokáže léčit vážnější diagnózy.

Tak nesourodou skupinku, která Dvořákovi a jeho kolegům naslouchá, by člověk pohledal. Jsou tu staří muži a ženy, jejichž bledé tváře a opatrná chůze prozrazují vážné zdravotní problémy. Třicátník na ježka – zkušený pěstitel konopí, jenž nováčky zásobuje praktickými zahrádkářskými tipy. Mladé dívky, jejichž vytříbené oblečení boří stereotyp o milovníkovi marihuany coby věrném posluchači reggae. Z diskuse vyplývá, že většinou pečují o těžce nemocné rodiče nebo prarodiče a hledají způsob, jak jim ulevit.

Charismatický vedoucí semináře je zakladatel sdružení Konopí je lék, někdejší chartista, psychoterapeut, odborník na závislosti a sociální pracovník. Loni v srpnu mu policie na chalupě u Olomouce zabavila 300 kilogramů rostlin marihuany, kterou pěstoval pro nemocné pacienty, a momentálně mu hrozí pětileté vězení. Uvolněná atmosféra semináře ale nenaznačuje, že by se hlavní český propagátor legalizace konopí pro léčebné účely nechal zastrašit. „Stát zakazuje těžce nemocným lidem, aby si na zahrádce vypěstovali rostlinu, která jim může pomoci. A s tím já se nesmířím, takže teď v květnu znovu sázím,“ říká v předsálí zapáleně muž, který v posledních letech rozdal nemocným desítky, možná stovky kilogramů zákonem zakázané marihuany. „Pověsím na kytky jména pacientů, pro které rostou, ať si zkusí policie přijít.“

Kdo je tady pacient

Konopím lidstvo léčilo neduhy odpradávna. V první polovině 20. století se ovšem objevil zádrhel. Rozmáhající se užívání marihuany coby rekreační drogy vyděsilo úřady a nastoupily zákazy. Popření léčebných účinků se stalo součástí represivní strategie, americké federální právo například marihuanu dodnes řadí do nejnebezpečnější kategorie narkotik a její zdravotní využití tak popírá. Ve stejné zemi přitom probíhá rozsáhlý výzkum potvrzující léčebný potenciál marihuany a čtrnáct amerických států zavedlo systém, jak si nemocní lidé zařazení v registrech „konopných pacientů“ mohou bylinu legálně opatřit.

Na co tedy konopí pomáhá? Není to jednoznačné. Aktivisté jako Dušan Dvořák přesvědčeně líčí cannabis málem jako všelék a mluví o úspěších při léčbě rakoviny, skeptici naopak zdůrazňují, že seriózní data účinek potvrzují pouze v případě několika diagnóz. Jisté je, že marihuana zmírňuje bolest, svalové spasmy, nechutenství a zvracení u pacientů s AIDS nebo rakovinou a pomáhá léčit zelený zákal. Pravděpodobně pomáhá také v případě roztroušené sklerózy, Alzheimerovy choroby, posttraumatického syndromu, některých kožních chorob a několika dalších diagnóz.

Sílící důkazy o léčebných benefitech konopí přinesly kromě nové naděje pacientům koncem minulého století také jeden praktický problém. Mezitím se totiž s uvolněním drogové politiky v některých státech rozmohlo komerční pěstování marihuany s využitím chemikálií a umělého osvětlení. Obsah THC se radikálně zvýšil, nejsilnější „modely“ dnes i milovníci konopí označují jako drogu, s níž je nutné nakládat obezřetně, a politici i úřady opět zbystřili.

Otázka je jasná. Jak umožnit konzumaci THC nemocným, kteří tuto látku potřebují, a zároveň zabránit zneužívání? „Dostupnost léčebného konopí a legalizace marihuany jsou dvě zcela odlišné věci,“ zdůrazňuje český národní protidrogový koordinátor Kamil Kalina, „tu první plně podporuji, v druhém případě jsem proti.“

Najít dobrý systém pro distribuci léčebného konopí není snadné a je nutno počítat s tím, že vše může začít žít svým životem. Například průkopnický americký stát Kalifornie, který navzdory federálnímu „ne“ marihuanu pro léčebné účely v roce 1996 legalizoval, se po čtrnácti letech praxe dostal do situace, kdy hustá síť soukromých výdejen konopí zjevně zásobuje nejen nemocné, ale i rekreační kuřáky konopí. Získat kartičku s nápisem „Medical Marijuana Patient“ není podle amerických médií příliš těžké, stačí si například svému praktikovi postěžovat na chronické bolesti hlavy.

Jiná věc je, zda taková situace něčemu škodí. Vypadá to, že spíš ne. Podle průzkumů se počet kuřáků konopí nezvýšil, jen ti stávající (vedle skutečných pacientů) přešli od pouličních dealerů pod křídla zdravotní sítě, kde mají větší záruku kvality a platí nižší cenu. Černý trh se výrazně zmenšil. A ostatně po ruce jsou i mnohem přísnější modely, například v Izraeli výrobu, distribuci konopí i výběr pacientů velmi přísně kontroluje stát.

Nic mi nevrátili

„Nevzal byste panu Dvořákovi do Prahy tohle konopí? Pro mě je moc slabé.“ Nacpaný pytlík, který hubený muž staví v kuchyni rodinného domu v Kolíně na stůl, váží alespoň kilo. Úvahy o etických pravidlech žurnalistiky a trestní sazbě za držení omamných látek jdou po chvilce váhání stranou a pytlík mizí v novinářském batohu. Petr Kodym je totiž člověk, kterému je těžké odepřít pomoc. A také muž, který dokonale poznal, jak to vypadá, když při léčbě konopím nefunguje žádný systém. Jako v Česku.

Před sedmi lety onemocněl rakovinou konečníku a jeho přístup k léčbě by asi mnozí považovali za nezodpovědný. Vystudovaný matematik odmítl operaci nádoru, ozařování i chemoterapii. Léčil se výhradně alternativní medicínou, ovšem nepříliš úspěšně. Dnes váží 45 kilo, má boční vývod stolice, trpí chronickou únavou a má silné bolesti zad, které musí tlumit opiáty. V lékařských záznamech stojí, že jeho stav je neléčitelný.

Na možnosti léčby konopím narazil během pátrání po alternativních metodách a na své zahradě rostliny poprvé vysadil předloni. Polovinu mu zničil soused, se kterým má Kodymova rodina špatné vztahy, zbytek ale těžce nemocného pacienta přesvědčil, že rostlina jeho stavu rozhodně svědčí. „Vrací mi chuť k jídlu a tlumí bolesti,“ vypočítává devětatřicetiletý invalidní důchodce přínos zeleného prášku, jehož silice vdechuje pomocí vaporizéru. „A je tu ještě jedna důležitá věc. Když vidíte, jak se vám tělo rozpadá zaživa, zažíváte hrozné deprese, které zdraví rozhodně nepomáhají. Konopí mě uvolňuje a tím tělu umožňuje, aby se samo léčilo.“

Pan Kodym věří, že silné extrakty z konopí dokážou rakovinu i léčit (což je jeden z alternativních, vědou zatím nepotvrzených názorů), a loni proto vysadil dalších deset rostlin, aby měl materiál na výrobu zázračné tinktury. Jenže tentokrát ho soused rovnou udal a rostliny sklidili kolínští strážníci. Policie se nakonec rozhodla jeho případ kvalifikovat pouze jako přestupek (pokutu mu odpustili ze zdravotních a sociálních důvodů). Úřady se v tomto případě mohou opřít o rozhodnutí Nejvyššího soudu, který před dvěma lety rozhodl, že pěstovat konopí pro léčbu není trestný čin. V české praxi ale tento precedens není závazný a zjistit, jak se naplňuje, není snadné. Čeští soudci jsou v případě marihuany vyhlášení především svou nevypočitatelností.

„O to nejdůležitější jsem každopádně přišel, rostliny mi nevrátili,“ vzpomíná na setkání se státem vyhublý muž, který je v tuto chvíli závislý na dodávkách konopí od Dušana Dvořáka. Nové rostliny už ale na jaře znovu zasel a nevraživý soused mezitím zemřel, takže sklizeň by mohla být letos lepší.

Pozor na něj

Zpráva, že v olomoucké vazbě se oběsil dospívající mladík, kterého policie sebrala za to, že měl u sebe pár gramů konopí. Muž po úraze, který ho oslovil v létě u rybníka s dotazem, zda se jeho problémy se svalovou ztuhlostí nedají léčit konopím. To jsou momenty, které na konci 90. let Dušana Dvořáka přivedly k rozhodnutí, že s nezákonností léčebného konopí je třeba něco dělat. Dvořák, který podle svých přátel oplývá nápady a buldočí energií, postupně navzdory zákonům vybudoval systém, který nemocným pomáhá dostat se ke kýženému konopí. Dnes má v databázi téměř dvě stovky pacientů s doporučením od lékaře, kterým pomáhá marihuanu buď obstarat, nebo zpracovat jejich vlastní na kýžené léčebné preparáty (běžné kouření je málo účinné a navíc škodí zdraví), lobbuje u úředníků a politiků a pořádá benefiční koncerty. Jeho web www.konopijelek. cz získal loni cenu za nejlepší zdravotní službu občanům, trestně stíhanému muži ji předával osobně premiér Fischer.

Léta prožitá na hraně zákona v ostrých soubojích se státem ovšem zároveň poznamenala Dvořákův komunikační styl. Jeho výroky se hemží politickými mafiány a teoriemi o spiknutí farmaceutických firem. Žaloby, které konopný bojovník podal na své oponenty, posluchač za chvíli přestane počítat. „Mám Dušana Dvořáka moc rád a vážím si toho, co dělá,“ říká národní protidrogový koordinátor Kamil Kalina, „ale lidé jako on jsou v současné chvíli spíš překážkou toho, aby se léčebné konopí stalo dostupným. Je pokládán za aktivistu a ministerstvo zdravotnictví aktivistům nevyhoví. Věci se dají dopředu až ve chvíli, kdy se za léčebné konopí postaví lékaři.“

Marihuana už není v české medicíně sprostým slovem, nedávný seminář v Poslanecké sněmovně o léčebných účincích konopí zaštítil děkan 1. lékařské fakulty a Dvořákova kartotéka dokládá, že své pacienty mu posílají i přednostové klinik. Navenek jsou ale lékaři opatrní. Prezident lékařské komory Milan Kubek loni na žádost jednoho pacienta svolal tři odborné komise (psychiatrickou, paliativní a farmakologickou), aby daly dohromady oficiální stanovisko ke konopí. Ve srovnání s nadějemi, které do zelené rostliny vkládají třeba američtí doktoři, zní český verdikt vlažně: konopí má podle něj efekt pouze coby tišící prostředek a navíc skrývá rizika, protože může spouštět psychózy.

„Moji pacienti se mi občas svěří, že užívají konopí, a rozhodně jim to nevymlouvám,“ říká primářka hospice v Litoměřicích Marie Goldmannová, „konopí je bezesporu léčivé, ale má nevýhodu v tom, že nejsme schopni definovat množství účinné látky v konkrétní rostlině.“ Budoucnost podle ní patří spíše průmyslově vyráběným lékům s obsahem účinných kanabinoidů. „V medicíně také používáme morfium, a ne domácí šťávu z nezralých makovic.“ Státní ústav pro kontrolu léčiv zatím neeviduje
žádný registrovaný preparát s obsahem aktivních látek z konopí ani žádost o registraci. Podle jeho ředitele Martina Beneše však nedávno zařadil – na žádost bývalého ministra Tomáše Julínka – aktivní látku marihuany do tzv. lékopisu, jinými slovy otevřel přípravkům s ní cestu na český trh. Farmaceutická cesta, která v praxi předpokládá jen drobnou reformu protidrogové politiky a malá rizika zneužití surové rostliny, vypadá sice v českých podmínkách schůdněji než legalizace domácího pěstování, ale zásadně se příčí konopným aktivistům. „Proč máme draze kupovat něco, co si každý může levně vypěstovat sám na zahrádce?“ zlobí se Dušan Dvořák.

Průmyslové preparáty s obsahem kanabinoidů lze zatím spočítat na prstech jedné ruky, dostupné jsou omezenému počtu pacientů v Německu, Kanadě nebo USA. Zkušenosti s užíváním navíc odhalily překvapivou věc: výrobky z lékárny pomáhají pacientům významně méně než zahradní produkce. Vypadá to, že mýty opředená rostlina se zatím nehodlá nechat farmaceutickým průmyslem spoutat tak snadno.

Vládní cena za publicistické dílo zaměřené na problematiku zdravotního postižení udělená premiérem Fišerem za webové stránky odborné společnosti Konopí je lék, na jejichž tvorbě jsem se významně podílela. Stránky najdete na: http://www.konopijelek.cz/

https://www.facebook.com/notes/bushka-bryndova/l%C3%A9%C4%8Dba-konop%C3%ADm-respekt/420646372348

KONOPÍM I PROTI RAKOVINĚ

Reflex, 22.4.2010, zdroj: Drogy-Media monitoring Newton

Viz také „NAPRAVTE TU KŘIVDU!“ rozhovor s profesorem Lumírem O. Hanušem o léčbě konopím ve stejném čísle Reflexu a poznámka „LÉČIVÉ KONOPÍ – JXD“ o pacientech léčících se konopím.

Přelomový konopný seminář ve sněmovně:

„Léčebné účinky konopí nejsou výmyslem jeho náruživých konzumentů a zastánců jeho legalizace,“ říká profesor Lumír Ondřej Hanuš, dnes největší specialista na KONOPÍ JAKO LÉČIVOU ROSTLINU.

Jsem jedním z konzumentů, proto jsem jen pořídil výpisky z referátů vědců a záměrně je nekomentuji.

PARLAMENTNÍ SEMINÁŘ

„Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika“ svolal poslanec ODS Ivan Langer v návaznosti na svůj třináct let starý seminář „Racionální protidrogová politika“, který byl prvopočátkem zpříčetnění naší protidrogové legislativy. Seminář proběhl osmého dubna, ale nebyl aprílový ani v nejmenším. Spíše přelomový a v tom nejlepším slova senzační. Marihuana totiž léčí rakovinu. Veškeré níže uvedené informace pocházejí z tohoto přelomového setkání, kde u nás poprvé nahlas zazněly vědecké informace o doslova šokujících vlastnostech konopí a jeho pozitivním působení při léčbě a/nebo zpomalování rozvoje celého trsu nemocí, jež lidstvo sužují a přivádějí do záhuby.

Opsáno ze statí:

Tomáš Zábranský, Michal Miovský (Centrum adiktologie 1. lékařské fakulty UK): Léčba konopím a deriváty z konopí a její možné vedlejší účinky;

Lumír Ondřej Hanuš (viz rozhovor): Léčba konopím a konopnými látkami: zdravotnická, legislativní a politická perspektiva v České republice.

PLNĚ PROKÁZANÉ LÉČIVÉ ÚČINKY KONOPÍ:

Současná lékařská věda prokazuje, že konopí lze oprávněně použít jako terapii u následujících nemocí:

NEVOLNOST A ZVRACENÍ Průvodní znak některých patologických stavů při virové infekci, nemoci z ozáření, pooperačních stavech, kinetózách, agresívní léčbě nádorů nebo HIV/AIDS.

* GLAUKOM Cannabinoidy, které se dostanou do krve, působí uspokojivé snížení očního tlaku, a to bez ohledu na způsob užití.

* ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA Po užití konopí udávalo subjektivní zlepšení: • 96,5 % těch, kteří trpěli spasticitou (křečovitostí) při usínání, • 95,1 % trpících bolestivostí svalů, • 93,2 % udávalo zlepšení spasticity, již zažívali při nočním probuzení, • 92,3 % ústup bolestivosti nohou, • 90,7 % zlepšení třesu rukou/hlavy, • 90,6 % zlepšení depresí
Objektivní testy zjistily, že v pokusech s THC podávaná látka snížila spasticitu, rigiditu (ztuhlost) a třes a že zlepšila schopnost chodit, výsledky v testu psaním a ovládání močového měchýře.
Pokusy s marihuanou dospěly k obdobným výsledkům. V řadě klinických pokusů se navíc zjistilo, že spasticita a bolestivost ustupují i u poúrazových stavů míchy – při kvadruplegii (ochrnutí všech údů) a paraplegii (ochrnutí dolních končetin).

PARKINSONOVA NEMOC Zlepšuje poruchy pohybu, řečové poruchy a poruchy držení těla.

ALZHEIMEROVA NEMOC Nejčastější příčina senilní demence zlepšuje stav a zpomaluje rozvoj nemoci „v míře, která převyšuje veškeré dosud používané léky“. Stále se čeká na replikace studie – existují etické problémy s ověřováním.

ANALGEZIE Analgetický efekt konopí je znám již od starověku, má nulové riziko fatálního předávkování. S jistotou je prokázaný efekt na neuropatickou bolest z poškození nervových buněk u roztroušené sklerózy, u Parkinsonovy choroby a u úrazů míchy, jež ústí v ochrnutí dvou nebo všech končetin, lze považovat za prokázaný.

PROTIZÁNĚTLIVÉ PŮSOBENÍ Protizánětlivé vlastnosti konopí u revmatoidní artritidy („kloubního revmatismu“) popsal a experimentálně ověřil již český klasik Jan Kabelík v padesátých letech 20. století.

ALERGICKÉ ASTMA Dlouhodobé uvolňující účinky kouřené marihuany.

DEPRESE Léčba depresí marihuanou je velmi kontroverzní téma, neboť může vyvolat spouštění psychózy u predisponovaných jedinců. Užití THC má přinejmenším akutně pozitivní efekt. Ti, kteří si pomocí marihuany snaží léčit depresívní stavy, obvykle trpí hlubšími depresemi než ti, kteří tak nečiní. To je zjištění, jež lze interpretovat nejednoznačně – jako známku zhoršení stavu v důsledku užívání marihuany nebo jako projev racionální automedikace. Zpráva Akademie věd USA, pořízená na zakázku vlády, uvádí „úzkostnost“ jako jedno z „trýznivých onemocnění, jež může marihuana zmírnit“.

NEŽ ZAČNETE UŽÍVAT

Pokud trpíte některou z chorob, které konopí léčí, a rozhodli jste se je začít užívat, přečtěte prosím následující varování!
Možné komplikace spojené s podáváním cannabinoidů v somatické oblasti:
* Vliv cannabinoidů na imunitní systém, kde za určitých okolností může dojít k jeho oslabení.

* Vliv akutní intoxikace na kardiovaskulární systém u predisponovaných jedinců (zejména osoby trpící například hypertenzí a ohrožené infarktem myokardu).

* Vliv cannabinoidů na reprodukci při dlouhodobém podávání by mohl způsobovat zhoršení v oblasti motility spermií.

Akutní psychické komplikace při intoxikaci konopnými látkami:

* Platí zejména pro situaci nedodržení dávkování a požití vyšších množství. V zásadě však žádný stav neohrožuje přímo na životě

* Riziko rozvoje úzkostného či úzkostně panického stavu zejména po předávkování (Podle T. Zábranského a M.Miovského).

Na tomto odkazu najdete závěry semináře z 8. dubna 2010 „Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika“ v Poslanecké sněmovně v Praze, jeho program, prezentace a abstrakty .

https://www.facebook.com/notes/bushka-bryndova/konop%C3%ADm-i-proti-rakovin%C4%9B/419547357348

Případová studie – Působení konopného výtažku na cukrovku II. typu

THC versus diabetes mellitus II.

24. červen 2011 v 0:10

Case study – Effects of cannabis extract in diabetes mellitus II.

 

Případová studie – Působení konopného výtažku na cukrovku II. typu

 

Date: 6/2011

Author: Bushka Bryndova (bushka@volny.cz)

 

Konosprej – cannabis extract in propylene glycol diluted with alcohol 1:1 was applied in sublingual way 15 minutes before each meal in a dosage of 1 ml/day.

 

Konosprej – konopný výtažek v propylenglykolu zředěný alkoholem v poměru 1:1 byl aplikován 15 minut před každým jídlem v dávce 1 ml/denně.

 

 

1.               Daily monitoring of glycemia after meals by an Accu-Check Aviva meter in nmol/l

Denní sledování hladiny cukru po jídle přístrojem Accu-Check Aviva v nmol/l

 

Average difference in daily glycemias over 7 day period:

 

Průměr výkyvů denních hladin cukru během 7 denního období:

 

3,4 – 4,5 – 2,8 – 1,7 – 2,4 – 0,9 – 1,5 = 2,5

 

 

 

2.         Daily triple monitoring of glycemia by an Accu-Check Aviva meter in nmol/ml                                      

            Denní sledování se 3 měřeními hladiny cukru přístrojem Accu-Check Aviva v nmol/ml                                     

 

Average of the variations of glycemia over 15 days

Průměr změřených výkyvů hladiny cukru během 15 dnů

 

= 2,3

 

Complete and detailed data in/Soubor s podrobnými daty:

http://www.bushka.cz/diabetes_thc.xls

 

Popis a příprava Konospreje:

http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150146128112349

Vydatné konopné máslo

28. únor 2011

Suroviny:

 

250 g másla I. jakosti

50 gramů konopného květenství (palic)

litr vody

 

Postup:

 

Do hrnce ve vodní lázni (může být „pískací“ hrnec na mléko) dáme máslo, rozpustíme ho a sebereme mléčnou pěnu na povrchu, abychom získali ghí – přepuštěné máslo.

 

Pak k němu přidáme vodu a nahrubo nadrcené konopí, a vaříme vše za občasného míchání. Vaříme dlouho a dlouho, až do odpaření veškeré vody, když máslo začne prskat. Může to klidně trvat 6-8 hodin, takže to chce začít vařit toto máslo dostatečně brzy a především mít svatou trpělivost.

 

Pak ještě za horka máslo přecedíme do vyššího hrnce přes hadr (hodí se dětské látkové pleny), dobře vyždímáme a necháme zchladnout.

 

Když je chladnoucí máslo už polotuhé, nalijeme na něj co nejstudenější vodu a pod vodou ho rukama hněteme, aby se z másla vyplavilo barvivo a nečistoty. Vřele doporučuji vzít si na to gumové rukavice, protože bez nich se při tom můžete pořádně zmastit, a ani nebudete vědět, jak jste k tomu přišli:o))

 

Vodu opatrně slijeme přes sítko, aby se zachytily kousky másla, a postup opakujeme, dokud voda není čistá. Pak máslo natlačíme do skleněné nádobky tak, aby k němu měl vzduch co nejmenší přístup, a uložíme je do lednice. Déle než 3 týdny je uchováváme v mrazáku.

 

Takové máslo pak má velmi silné účinky a obvykle se při vaření přidává k obyčejnému máslu nebo jinému tuku, aby se dalo lépe dávkovat. Dávkování se pak počítá podle množství použitého konopí a získaného množství konopného másla, které záleží na ztrátách při vaření.

 

V drvoštěpské bábovce jsem použila 40 gramů tohoto másla a zbytek (110 g) normálního.

Vývoj tolerance na vysoké dávky THC podávané orálně

4. listopad 2012 

Podle studie Institute on Drug Abuse v americkém Baltimore se během 6 dnů vytvoří tolerance na psychoaktivní účinky při vysokých dávkách THC. Vytvoření této tolerance je nutné pro úspěšnou léčbu konopím, zvlášť při podávání konopného výtažku orální cestou – při léčbě tzv. Fénixovými slzami.

 

Studie byla provedená s 13 zdravými uživateli konopí, kteří ve 20 mg dávkách dostali během prvního dne 40 mg THC, během 2. až 4. dne 100 mg THC a během 5. až 6. dne 120 mg THC. Sledovaly se subjektivní pocity intoxikace po ránu – v prvních dvou dnech zesilovaly, ale od čtvrtého dne slábly. Podle autorů studie se během šesti dnů orálního podávání vysokých dávek THC vytvoří tolerance na subjektivní pocity intoxikace – čili pacient se přestane cítit omámený po podání vysoké dávky konopí.

 

Vlivem podávání THC během těchto 6 dnů docházelo u sledovaných lidí k mírnému poklesu krevního tlaku o 9-10 mm Hg sloupce a zvyšoval se jim tep o 9-14 tepů za minutu. V jiných studiích se po dvou dnech vytvořila tolerance i na kardiovaskulární účinky, ale tyto výsledky tato studie nepotvrdila.

 

Od druhého dne se koncentrace THC v krevní plazmě pohybovaly mezi 10 a 20 ng/mL, zatímco nejnižší hodnoty byly naměřené ráno před podáním dávky.

 

Zdroj: http://www.cannabis-med.org/english/bulletin/ww_en_db_cannabis_artikel.php?id=385#2

Výběr odrůdy konopí pro léčbu ovlivňuje především psychiku pacienta

Bushka Bryndová, 20. června 2014

Volba odrůdy a tím i složení konopí (poměr hlavních kanabinoidů THC a CBD) nemá ani tak velký vliv na samotnou léčbu, ale ovlivňuje, jak ho pacienti při léčbě snášejí – tak by se stručně dal popsat výsledek studie „Therapeutic satisfaction and subjective effects of different strains of pharmaceutical-grade cannabis“ nedávno publikované v mezinárodním odborném časopisu Journal of Clinical Psychopharmacology.

Na výzkumu se podílelo sto dva pacientů s průměrným věkem 53 let, z nichž 76% užívalo konopí déle než rok před účastí v tomto výzkumu. V jeho rámci dostávali konopí z holandského státního programu – právě toto konopí by se mělo dovážet do ČR a prodávat v lékárnách na předpis. Jednalo se o tři odrůdy – Bedrocan s 19% THC a méně než 1% CBD (užívalo 47% pacientů), Bedrobinol s 12% THC a méně než 1% CBD (užívalo 28,5% pacientů) a Bediol s téměř vyrovnaným obsahem THC (6%) a CBD (7.5%), který užívalo 24,5% pacientů. Největší skupina pacientů (53%) trpěla chronickými bolestmi, za nimi následovali pacienti s roztroušenou sklerózou (23%).

Výzkum ukázal, že pacienti v průměru užívali stejné dávky konopí nezávisle na použité odrůdě a že 86% pacientů bylo spokojených s léčebným účinkem nezávisle na odrůdě. Naopak, subjektivní pocity pacientů jako úzkost, chuť k jídlu nebo sklíčenost až deprese byly silně ovlivněné odrůdou použitého konopí.

Vědci studii shrnuli s tím, že přinesla nové poznatky ohledně léčebných účinků konopí získané od významnějšího počtu pacientů.Výsledky ukazují, že léčebné konopí přináší úlevu u celé řady potíží, z nichž mnohé se dají charakterizovat jako chronická bolest. A že spokojenost s výsledky samotné léčby nesouvisela s tím, jaká byla použitá odrůda. Dodali však, že složení použitých odrůd mělo vliv na výskyt rozličných negativních subjektivních účinků, které u odrůd s vysokým THC a nízkým CBD nejen vedly k zesílení chuti k jídlu, ale i vyvolávaly pocity úzkosti a deprese ve srovnání s konopím obsahujícím málo THC a hodně CBD. Domnívají se, že výsledky tohoto výzkumu pomohou pacientům a odborníkům v léčebné praxi při výběru konopí vhodného pro jejich specifický případ.

Mohu potvrdit tyto poznatky v mé dlouholeté praxi – k léčbě většiny nemocí s úspěchem používám středně silné konopí, které má příznivější poměr THC/ CBD než silné skunky. Pro skalní huliče je to jen lepší „seno“, ale v léčbě se takové konopí osvědčuje často lépe než silné indica odrůdy, které mnoho pacientů jen s obtížemi snáší pro jejich silný omamný účinek.

Zdroj: IACM-Bulletin,15.06. 2014

http://www.cannabis-med.org/english/bulletin/ww_en_db_cannabis_artikel.php?id=427#1