Není CBD jako CBD – rozdíl mezi účinky přírodního a pročištěného kanabidiolu

Bushka Bryndová, [lastupdated]

Kanabidiol (CBD) je jedna z hlavních léčivých látek v rostlině konopí se silným protizánětlivým účinkem bez psychotropního (omamného) působení. Účinkuje i proti křečím, úzkosti, nespavosti, neuropatickým bolestem a má protinádorový účinek. České zákony proti kanabidiolu nic nemají, ale další hlavní kanabinoid THC považují v koncentraci nad 0,3 % za zlou čarodějku, která musí být přísně zakázána a trestně stíhána.

Kanabidiol má rozdílné účinky v léčbě podle toho, jestli se jedná o CBD získaný z rostliny a s přírodním poměrem ostatních kanabinoidů, nebo o tzv. pročištěný či o syntetický kanabidiol s nepatrným nebo nulovým obsahem THC. Běžně se kanabidiol získává extrakcí z technického konopí, které mívá obsah CBD kolem 4 % a koncentraci THC nižší než 0,2 %. Je v tom však zakopaný pes, protože dosáhnout toho, aby v takovém výtažku byl zároveň vysoký obsah CBD a legální obsah THC je prakticky nemožné vzhledem ke koncentracím těchto kanabinoidů v zemědělsky pěstovaných odrůdách. A proto se vyvinuly metody, jak z takového konopí vyrobit léky s legálním obsahem THC pomocí pročišťování, tzn. odstranění THC z extraktu vyrobeného z technického konopí. Jenže takový „čistý“ CBD sice vyhovuje nejpřísnějším zákonům, ale jeho léčebné schopnosti jsou silně okleštěné. Přírodo a zdravý rozume, zaplakejte nad lidskou stupiditou!

 

????????????????????????????????????

 

Nedávno provedená studie, na které se podílel i známý český vědec Lumír Ondřej Hanuš z Hebrejské university v Jeruzalému srovnávala účinky přírodního a pročištěného kanabidiolu na záněty a bolest. Studie zjistila, že tyto dvě na první pohled stejné látky se chovají velmi rozdílně. Pokus se prováděl na myších se zanícenou packou, ale obdobný výsledek byl v praxi pozorovaný i na lidských pacientech.

Při podávání pročištěného CBD byla odezva zpočátku přímo úměrná zvyšující se dávce, ale od dosažení určité dávky již její další zvyšování nemělo lepší účinek, ten naopak slábl. Tento jev byl zpozorován už v minulosti a způsobil, proč se kanabidiol nedoporučoval pro léčbu zánětů – pokusy se totiž prováděly s izolovaným nebo synteticky vyrobeným CBD. Vyjádřeno graficky, při tomto pokusu vznikla křivka se zvonovým průběhem, podle které byla celá studie pojmenována (Overcoming the Bell‐Shaped Dose‐Response of Cannabidiol by Using Cannabis Extract Enriched in Cannabidiol).

Úplně jiného výsledku se však vědcům dostalo, když k léčbě zánětu použili výtažek z rostliny izraelské odrůdy Avidekel, která obsahuje 18 % CBD a 1% THC. Podávání tohoto výtažku vyvolalo stoupající odezvu, která přímo úměrně odpovídala zvyšované dávce během celé délky pokusu (24 hodin). Ukázalo se tak, že na rozdíl od pročištěného CBD je tento výtažek z rostliny s plným spektrem kanabinoidů vhodný pro klinickou léčbu zánětů.

Při srovnání s aspirinem a tramadolem, což jsou běžně užívané léky na zánět a bolest, měl kanabidiol výrazně silnější účinky na zánět, zatímco účinek proti bolesti byl nižší.

Vědci tedy prokázali, že ve výtažku z rostliny konopí jsou přítomné látky, které mají vliv na chování kanabidiolu a zlepšují jeho účinky. O konopí je již dlouho známo, že účinné látky v něm obsažené spolu vytvářejí synergii a navzájem zesilují a modulují své účinky ve srovnání s působením v izolovaném stavu.

Ve své praxi jsem zjistila rozdíl mezi pročištěným kanabidiolem a výtažkem z rostliny konopí při léčbě dětské epilepsie. Došlo k tomu náhodou při přechodu z komerčního CBD oleje na můj olej vyrobený z výtažku (50 % CBD + 5 % THC). Navzdory tomu, že oba přípravky měly shodný obsah CBD (5 %), komerční CBD olej s nepatrným obsahem THC byl dva a půl krát slabší než ten můj s 5 % CBD a 0,5 % THC. Předpokládám tedy, že podobné rozdíly budou i u dalších léčebných účinků kanabidiolu.

CBD léky vyrobené z rostliny bez úpravy složení nemají žádné psychotropní účinky při nízké koncentraci THC kolem 1 procenta. Nejsou proto nebezpečné ani pro malé děti – je dokázané, že kanabidiol působí proti psychoaktivním účinkům THC a neutralizuje je. Je potom úsměvné, když se někteří naši výrobci CBD přípravků chlubí tím, že jejich kanabidiol je dokonale pročištěný od toho zlého THC, protože ve skutečnosti říkají, že jejich výrobky jsou málo účinné. Dokazují tím jen, že jsou ignoranti bez pořádných znalostí o konopí – a pokud to vědí, tím hůř, protože pak je zjevné, že sázejí na nedostatek osvěty o konopí a zajímá je pouze jejich zisk.

 

Co je CBD olej a jak ho užívat?

Therapeutic effect of cannabis at Crohn’s disease confirmed

Bushka Bryndova, 18.11.2005

First independent study of therapeutic effects of cannabis at this inflammatory disease of gastrointestinal system called Crohn’s disease (Morbus Crohn) confirmed the recent research performed by a group of British scientists, who established the existence of a functioning endocannabinoid system in the colon and that cannabinoids were involved in wound repair of the gut lining.

The survey made by the California based Society of Cannabis Clinicians was published in the autumn issue of the O’Shaughnessy’s: The Journal of Cannabis in Clinical Practice.

Twelve patients suffering of Crohn’s disease participated in the survey, which assessed subjective changes patient’s symptoms after the use of cannabis. Following the authors of study for all evaluated signs and symptoms, the patients described marked improvements with the use of cannabis. Cannabis had beneficial effects for their appetite, pain, nausea, vomiting, fatigue, activity, and depression. Patients also reported that cannabis use resulted in weight gain, fewer stools per day and fewer flare-ups of less severity. At the same time, patients‘ use of cannabis was associated with a decrease in their use of other pharmaceutical medicines.

A few testimonies on cannabis therapy from the patients who participated to the survey:

„A terrific reliever of Crohn’s symptoms.“

„Best appetite stimulant, very good calming effect.“

„Cannabis provides relief without knocking me out or other bad side effects that I had with steroids.“

„I’ve struggled for years with opiate addiction from chronic pancreatitis —cannabis lets me control my pain without being a slave to opiates.“

„Marinol bothered my stomach —I don’t get sick, constipated, or vomit with cannabis.“

Source: NORML

L ‚effet thérapeutique du cannabis sur la maladie de Crohn confirmé

Bushka Bryndova, 18.11.2005

La première étude indépendante des effets thérapeutiques du cannabis sur cette maladie inflammatoire d’intestin appelé la maladie de Crohn (Morbus Crohn) vient d’être conclue. Elle confirme les résultats d’une recherche récente faite par des scientifiques britanniques, qui ont établi l’existence d’un système fonctionnel d’endocannabinoïdes dans le colon et ont trouvé que les cannabinoïdes étaient impliqués dans le rétablissement de la muqueuse intestinale.

L’étude faite par la Society of Cannabis Clinicians de Californie vient d’être publiée dans le numéro d’automne du journal médical O’Shaughnessy’s: The Journal of Cannabis in Clinical Practice.

Douze patients souffrant de la maladie de Crohn ont participé à cette étude qui examinait les changements subjectifs des symptômes des patients après l’usage du cannabis. Suivant les auteurs de l’étude dans tous les signes et symptômes évalués, les patients ont décrit des améliorations marquées après avoir utilisé le cannabis. Cannabis a eu des effets bénéfiques pour leur appétit, douleur, nausée, vomissements, fatigue, activité et dépression. Les patients ont également rapporté que l’usage du cannabis les a fait prendre du poids, qu’ils avaient moins de selles par jour et leurs crises aiguës étaient moins sévères et moins fréquentes. En même temps, l’usage du cannabis a été associé avec une réduction d’utilisation des médicaments classiques chez les patients.

Quelques témoignages sur la thérapie par cannabis des patients participant à la recherche :

„Ca soulage terriblement aux symptômes de la maladie de Crohn.“

„C’est le meilleur stimulant d’appétit, il a un effet très calmant.“

„Cannabis m’apporte un soulagement sans me mettre hors de service ou sans avoir de mauvais effets collatéraux comme c’était le cas avec des stéroïdes.“

„Pendant des années j’ai lutté contre l’addiction aux opiacées à cause d’une pancréatite chronique – mais le cannabis me permet de contrôler ma douleur sans pourtant être esclave des opiacées.“

„Marinol irritait mon estomac – avec le cannabis je ne suis ni malade ni constipé et je n’ai pas envie de vomir.“

Source : NORML

 

Léčebný účinek konopí při Crohnově nemoci potvrzen

Bushka Bryndová, 18. listopadu 2005

http://www.legalizace.cz/index.php?clanekid=497

První samostatná studie o terapeutických účincích konopí na chronické zánětlivé onemocnění zažívacího traktu známé pod názvem Crohnova nemoc (Morbus Crohn) potvrdila výzkum britských vědců, kteří zjistili, jak v tlustém střevu funguje endokanabinoidový systém a že kanabinoidy napomáhají při obnově střevní výstelky.

Studie provedená kalifornskou lékařskou společností Society of Cannabis Clinicians byla publikovaná v podzimním vydání lékařského časopisu O’Shaughnessy’s: The Journal of Cannabis in Clinical Practice.

Výzkum, kterého se zúčastnilo 12 pacientů s Crohnovou nemocí, se zabýval subjektivními změnami symptomů jejich onemocnění po užití konopí. Podle autorů studie u všech symptomů a znaků došlo u pacientů k výraznému zlepšení. Konopí zlepšilo jejich chuť k jídlu, ulevilo od bolesti, nevolnosti, zvracení, únavy, zvýšilo aktivitu pacientů a ulevilo od deprese. U pacientů užívajících konopí se upravila tělesná váha, snížil se denní počet stolic, záchvaty se dostavovaly méně častěji a s nižší intenzitou. Zároveň se u pacientů užívajících konopí snížil příjem léků klasické medicíny.

Několik ukázek hodnocení této léčby konopím od pacientů, kteří se zúčastnili výzkumu:

„Úžasně ulevuje od symptomů Crohnovy nemoci.“

„Je to ten nejlepší stimulant chuti k jídlu a má velmi uklidňující účinek.“

„Konopí mi poskytuje úlevu, aniž by mne uzemnilo, a nemám po něm problémy se špatnými vedlejšími účinky jako u steroidů.“

„Po léta jsem se potýkal se závislostí na opiátech kvůli chronickému zánětu slinivky břišní – díky konopí teď udržím bolest pod kontrolou, aniž bych byl otrokem opiátů.“

„Marinol mi dráždil žaludek – po konopí mi není nevolno, nemám zácpu ani nezvracím.“

Zdroj: NORML

Související článek: Crohnova nemoc (Morbus Crohn) a konopí

Roztroušená skleróza – podpůrná léčba konopím – leták

Bushka Bryndová, 14. července 2008

 

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) – podpůrná léčba konopím

Konopí se používá ke zmírnění příznaků RS a vedlejších účinků léčby. Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění (imunita ničí myelin, který obaluje nervy v centrálním nervovém systému, protože jej rozpoznává jako nepřítele). Poškození myelinových obalů, které nervy vyživují a chrání, způsobuje zpomalení až znemožnění vedení nervových impulsů. V ČR je odhadovaný počet pacientů 14.000.

Nejčastějšími příznaky jsou mravenčení a snížení nebo změna citlivosti (až bolestivost), zvláště v končetinách, a poruchy koordinace pohybů nebo snížená pohyblivost. Dalšími příznaky mohou být poruchy řeči, zánět očního nervu s výpadky zorného pole a dalšími poruchami zraku, neustálá únava, poruchy svěračů, ztráta rovnováhy, psychické obtíže (např. deprese, která je u RS velmi častá) apod. RS je velmi individuální – záleží na tom, jaké nervové tkáně, v jaké míře a v jakém rozsahu byly postiženy. Rehabilitace je velmi potřebná – výrazně snižuje a oddaluje riziko ocitnutí se na invalidním vozíku.

V jaké podobě u roztroušené sklerózy pomáhá konopí?

  • Při nebolestivých spasmech svalů někomu pomáhala aplikace konopné masti vyrobené podomácku (z konopí s  vyšším podílem THC, než jsou zákonem povolené tři desetiny procenta) na spastické svaly.
  • Na křeče provázené bolestmi se některým pacientům osvědčilo sníst kousek čokolády s konopím.

Recept: (200-250 g másla nebo jiného pokrmového tuku, ve vodní lázni jej rozpustit, přidal čajovou lžičku usušených listů z horní části rostliny, dobře promíchat a 20 minut vařit. Poté přes pláténko přecedit tuk (listí v pláténku vyždímat). Do tuku nalámat čokoládu a přidat ingredience dle chuti; hotovou čokoládu nalít např. do plastových tvořítek na led, po zchlazení dát do mrazáku a v případě potřeby vyklepnout potřebnou část. Tuto čokoládu užívají někteří pacienti také při nespavosti nebo při duševních rozladách.

  • Při krutých bolestech, kdy je nutná velmi rychlá úleva, účinkuje nejrychleji vdechování substance – není nutné marihuanu kouřit, vaporizér poskytuje rychlou úlevu bez přítomnosti produktů hoření.

Použití konopí jako doplňku k předepsané léčbě

Konopí zmírňuje nespavost způsobenou vysokými dávkami kortikosteroidů (např. při započetí léčby), může také harmonizovat nesoulad mezi funkcí svěrače a vypuzovače močového měchýře (důsledkem nesouladu činnosti těchto svalů je inkontinence či retence moči).

Při lehčím zhoršení nemoci bývají podávány infúze kortikosteroidů, které u pacientů mohou vyvolat až několikadenní neschopnost usnout i přes obrovskou únavu. Marihuana nespavost zmírňuje, takže pacient je schopen první den po infúzi alespoň na cca 2-3 hodiny usnout a v dalších dnech se spánek prodlužuje až na obvyklou dobu.

Pokud má nemoc těžší průběh, mohou být podávány infúze cytostatik (tato léčba snižuje počet lymfocytů, které velmi aktivně útočí na myelin). Vedlejším účinkem cytostatik je např. působení na mozkové centrum zvracení – tablety antiemetik (léků proti zvracení) pacient často ihned vyzvrací. Konopí v podobě vdechnutého kouře nebo vzduchu z vaporizéru vyzvracet nelze. A protože účinné látky se vstřebávají do krve už přes sliznice v ústní dutině, je účinek konopí velice rychlý a dá se snadno a přesně dávkovat.

Zdroj: Hanka Sibřinová, 26. dubna 2008

Více na:

www.ereska.cz

Roztroušená skleróza – podpůrná léčba konopím

Roztroušená skleróza – podpůrná léčba konopím

Bushka Bryndová, 14. července 2008

 

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) – podpůrná léčba konopím

Konopí se používá ke zmírnění příznaků RS a vedlejších účinků léčby. Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění (imunita ničí myelin, který obaluje nervy v centrálním nervovém systému, protože jej rozpoznává jako nepřítele). Poškození myelinových obalů, které nervy vyživují a chrání, způsobuje zpomalení až znemožnění vedení nervových impulsů. V ČR je odhadovaný počet pacientů 14.000.

Nejčastějšími příznaky jsou mravenčení a snížení nebo změna citlivosti (až bolestivost), zvláště v končetinách, a poruchy koordinace pohybů nebo snížená pohyblivost. Dalšími příznaky mohou být poruchy řeči, zánět očního nervu s výpadky zorného pole a dalšími poruchami zraku, neustálá únava, poruchy svěračů, ztráta rovnováhy, psychické obtíže (např. deprese, která je u RS velmi častá) apod. RS je velmi individuální – záleží na tom, jaké nervové tkáně, v jaké míře a v jakém rozsahu byly postiženy. Rehabilitace je velmi potřebná – výrazně snižuje a oddaluje riziko ocitnutí se na invalidním vozíku.

V jaké podobě u roztroušené sklerózy pomáhá konopí?

  • Při nebolestivých spasmech svalů někomu pomáhala aplikace konopné masti vyrobené podomácku (z konopí s  vyšším podílem THC, než jsou zákonem povolené tři desetiny procenta) na spastické svaly.
  • Na křeče provázené bolestmi se některým pacientům osvědčilo sníst kousek čokolády s konopím.

Recept: (200-250 g másla nebo jiného pokrmového tuku, ve vodní lázni jej rozpustit, přidal čajovou lžičku usušených listů z horní části rostliny, dobře promíchat a 20 minut vařit. Poté přes pláténko přecedit tuk (listí v pláténku vyždímat). Do tuku nalámat čokoládu a přidat ingredience dle chuti; hotovou čokoládu nalít např. do plastových tvořítek na led, po zchlazení dát do mrazáku a v případě potřeby vyklepnout potřebnou část. Tuto čokoládu užívají někteří pacienti také při nespavosti nebo při duševních rozladách.

  • Při krutých bolestech, kdy je nutná velmi rychlá úleva, účinkuje nejrychleji vdechování substance – není nutné marihuanu kouřit, vaporizér poskytuje rychlou úlevu bez přítomnosti produktů hoření.

Použití konopí jako doplňku k předepsané léčbě

Konopí zmírňuje nespavost způsobenou vysokými dávkami kortikosteroidů (např. při započetí léčby), může také harmonizovat nesoulad mezi funkcí svěrače a vypuzovače močového měchýře (důsledkem nesouladu činnosti těchto svalů je inkontinence či retence moči).

Při lehčím zhoršení nemoci bývají podávány infúze kortikosteroidů, které u pacientů mohou vyvolat až několikadenní neschopnost usnout i přes obrovskou únavu. Marihuana nespavost zmírňuje, takže pacient je schopen první den po infúzi alespoň na cca 2-3 hodiny usnout a v dalších dnech se spánek prodlužuje až na obvyklou dobu.

Pokud má nemoc těžší průběh, mohou být podávány infúze cytostatik (tato léčba snižuje počet lymfocytů, které velmi aktivně útočí na myelin). Vedlejším účinkem cytostatik je např. působení na mozkové centrum zvracení – tablety antiemetik (léků proti zvracení) pacient často ihned vyzvrací. Konopí v podobě vdechnutého kouře nebo vzduchu z vaporizéru vyzvracet nelze. A protože účinné látky se vstřebávají do krve už přes sliznice v ústní dutině, je účinek konopí velice rychlý a dá se snadno a přesně dávkovat.

Zdroj: Hanka Sibřinová, 26. dubna 2008 – více na www.ereska.cz

Migréna – podpůrná léčba konopím – leták

Migréna je úporná bolest hlavy, často doprovázená dalšími nepříjemnými stavy. Existuje na ni mnoho léků, které však určité části pacientů nepomáhají, a proto se tito nemocní obracejí k alternativním způsobům léčby. Mezi ně patří i léčba konopím.

Nejprve je třeba připravit konopný prášek, který nejlépe vyrobíme z venku pěstovaného konopí.

Postup

Ručně rozdrcené listy a palice (4:1) samičích rostlin nasypeme do pekáče a dáme na 10 minut do trouby předehřáté na 100°C. Usušený materiál rozemeleme na prášek v elektrickém kávomlýnku tak, aby měl konzistenci jako koření mletá paprika. Skladovat ve skleněné nádobce s víčkem na závit při teplotě do 15°C, maximálně po dobu 3 měsíců.

Příprava směsi na migrénu

V porcelánové třecí misce nebo ve hmoždíři co nejjemněji rozetřít 1,5 g konopného prášku a stejné množství co nejtemnějšího čaje (co možno s nejvyšším obsahem tříslovin), nejlépe silný černý indický či ceylonský čaj.

Použití

Výslednou směs vsypat do dobře vyhřáté konvice a zalít vroucí vodou. Nechat aspoň 5 minut loužit za občasného míchání. Výsledný výluh pít co nejvíce horký. Je dobré nepít jej zcela nalačno. Doporučuje se jej vypít i s usazeninou prášku. Nástup účinku čaje je pozvolný, deset až dvacet minut. Takto připravený konopný čaj se ukázal účinný i tehdy, když se migréna rozběhne tak, že běžná analgetika už nezabírají.

Migréna – podpůrná léčba konopím

Migréna je úporná bolest hlavy, často doprovázená dalšími nepříjemnými stavy. Existuje na ni mnoho léků, které však určité části pacientů nepomáhají, a proto se tito nemocní obracejí k alternativním způsobům léčby. Mezi ně patří i léčba konopím.

Postup

Nejprve je třeba připravit konopný prášek, který nejlépe vyrobíme z venku pěstovaného konopí.

Ručně rozdrcené listy a palice (4:1) samičích rostlin nasypeme do pekáče a dáme na 10 minut do trouby předehřáté na 100°C. Usušený materiál rozemeleme na prášek v elektrickém kávomlýnku tak, aby měl konzistenci jako koření mletá paprika. Skladovat ve skleněné nádobce s víčkem na závit při teplotě do 15°C, maximálně po dobu 3 měsíců.

Příprava směsi na migrénu

V porcelánové třecí misce nebo ve hmoždíři co nejjemněji rozetřít 1,5 g konopného prášku a stejné množství co nejtemnějšího čaje (co možno s nejvyšším obsahem tříslovin), nejlépe silný černý indický či ceylonský čaj. Obsah misky roztírat na co nejjemnější prach, a to tak dlouho, dokud to bolest hlavy dovolí. Čím déle to vydržíte, tím vyšší bude účinnost preparátu.

Použití

Výslednou směs vsypat do dobře vyhřáté konvice a zalít vroucí vodou. Nechat alespoň 5 minut louhovat za občasného míchání. Výsledný výluh pít co nejvíce horký. Je dobré nepít jej zcela nalačno. Doporučuje se jej vypít i s usazeninou prášku.

Nástup účinku čaje je pozvolný, deset až dvacet minut. Ani pak to není zádná psychobomba. THC je zachycený na třísloviny, vzniká cosi jako adsorbční cluster (chuchvalec), který jej drží ve výluhu dost pevně, takže se tato účinná látka uvolňuje jen zvolna. Bolest hlavy i se všemi průvodními znaky (nausea, světloplachost i přecitlivělost na vůně a zvuky) odplývá, aniž by se projevily zjevné psychoaktivní účinky – je to těsně pod prahem psychické účinnosti. A blahodárnost čaje jako takového celý hojivý efekt jen zvyšuje.

Preparát pomohl i v případě bolestí a otékání kloubů zřejmě v důsledku skrytě proběhlé boreliozy.

Zelený zákal – podpůrná léčba konopím – leták

Zelený oční zákal neboli glaukom je onemocnění, při kterém se zvyšuje nitrooční tlak, což může způsobit poškození zraku až úplnou slepotu. Zvýšené riziko zeleného zákalu existuje především u diabetiků. Glaukomem jsou v současnosti postiženy asi 2 – 4% dospělé populace. Toto onemocnění představuje vůbec nejčastější příčinu oslepnutí.

Konopí jako doplňkový lék na glaukom snižuje nitrooční tlak a je vhodné podávat obden v podobě jemného prášku. První výsledky se dostavují po dvou týdnech, kdy často dochází až k dramatickému zlepšení. Také se osvědčilo natírání očních víček před spaním konopnou mastí.

Recept

Konopný prášek nejlépe vyrobíme z venku pěstovaného konopí. Ručně rozdrcené listy a palice (4:1) samičích rostlin nasypeme do pekáče a dáme na 10 minut do trouby předehřáté na 100°C. Usušený materiál rozemeleme na prášek v elektrickém kávomlýnku tak, aby měl konzistenci jako koření mletá paprika. Skladovat ve skleněné nádobce s víčkem na závit při teplotě do 15°C, maximálně po dobu 3 měsíců.

Použití

Prášek lze zamíchat do jídla nebo spolknout a zapít tekutinou před jídlem s obsahem tuku. Dávka 1.25 g (vrchovatá kávová lžička) je ověřená jako těsně na hraně psychické účinnosti.

Konopný prášek je nejlépe použít jako speciální koření do jídla. Aby se zamezilo možnému psychickému dopadu preparátu, je vhodné užívat jej navečer. Na termostatu elektrické plotýnky nastavit 150 stupňů a nechat na ní rozehřát pánvičku. Když je teplota dosažena, na pánvičce rozehřát tuk v potřebném množství, podle toho, co bude k večeři. Vzpěnit na tuku připravenou dávku konopí a přidat ostatní součásti večeře.

Podle zkušeností je nejlepším indikátorem účinnosti konopného preparátu zčervenání bělma očí v důsledku lepšího prokrvení tkáně. Je to přesně to, co postižené oko potřebuje.

Více o léčbě zeleného zákalu konopím

Zelený zákal – podpůrná léčba konopím

Zelený oční zákal, nebo-li glaukom, je onemocnění, při kterém se zvyšuje nitrooční tlak, což může způsobit poškození zraku až úplnou slepotu. Vysoký nitrooční tlak devastuje oční sítnici tím, že brání jejímu zásobení krví. Zvýšené riziko zeleného zákalu existuje především u diabetiků. Glaukomem jsou v současnosti postiženy asi 2 – 4% dospělé populace. Toto onemocnění představuje vůbec nejčastější příčinu oslepnutí.

Konopí se používá při léčbě zeleného zákalu, protože jak ukázala celá řada studií prováděných již od roku 1971, snižuje nitrooční tlak, na který se jinak předepisuje celá řada léků s nežádoucími vedlejšími účinky. Nitrooční tlak snižuje v průměru o 25-30%, někdy až o 50%. První výsledky se dostavují po době dvou týdnů, kdy dochází k někdy až dramatickému zlepšení. Léčebný účinek je při léčbě zeleného zákalu zprostředkován nejen cannabinoidy, ale v menší míře i dalšími složkami rostliny.

Konopný prášek pro léčbu zeleného zákalu

Podle zkušeností je jako doplňkový lék na glaukom nejlepší obden podávat jemný konopný prášek vyráběný pomocí tříštivého mlýnku.

Materiál:

Konopný prášek se připravuje ze dvou druhů konopí coby standardní, co do složení dobře vyvážená směs (Cannabis sativa + C. Indica 2:1).

Pro přípravu konopného prášku jsou vhodné slabší odrůdy druhu sativa (vyšší vzrůst, úzké listy), použitá indica (nižší, košatější vzrůst, široké listy) nemusí být zvlášť silná, stačí když se bude pohybovat kolem 6-8 % THC. Ukazuje se, že i slabší druhy konopí (1,5-3%) dokáží snižovat nitrooční tlak, i když ne tak účinně jako odrůdy s obsahem THC nad 5%.

Příprava:

Ručně rozdrcené listy a palice (4:1) samičích rostlin konopí nasypeme do pekáče a dáme na 10 minut do trouby předehřáté na 100°C. Usušený materiál poté rozemeleme na prášek v elektrickém kávomlýnku tak, aby měl konzistenci jako koření mletá paprika. Prášek je takto připraven ke konzumaci. Skladujeme jej nejlépe ve skleněné nádobce s víčkem na závit při teplotě do 15°C, maximálně po dobu 3 měsíců.

Použití:

Prášek je možné zamíchat do jídla nebo pozřít přímo a zapít tekutinou. Dávka 1.25 g (vrchovatá lžička) je ověřena jako těsně na hraně psychické účinnosti.

Konopný prášek se dá také použít jako speciální koření do večeře. Aby se zamezilo možnému psychickému dopadu preparátu, je vhodné užívat jej navečer.

Na termostatu elektrické plotýnky nastavit 150 stupňů a nechat na ní rozehřát pánvičku. Když je teplota dosažena, na pánvičce rozehřát tuk v potřebném množství, podle toho, co bude k večeři. Vzpěnit na tuku připravenou dávku konopí a přidat ostatní součásti večeře.

Podle zkušeností je nejlepším indikátorem účinnosti konopného preparátu tzv. „králičí oko“. Je to jev známý snad všem pravidelným uživatelům konopí, k němuž dochází v důsledku roztažení krevních vlásečnic. Je to přesně to, co postižené oko potřebuje.

Také se osvědčilo natírání očních víček před spaním konopnou mastí.

Při léčbě glaukomu se také osvědčila kombinace konopí s další bylinou – kotvičníkem zemním (tribulus terrestris). Více informací najdete na webu ENSPYRO. Kvalitní a cenově dostupný kotvičník je možno zakoupit na stránkách e-shopu ProdejBylin.cz.